Jump to content

DANUTA WAŁĘSA & AGNIESZKA GROCHOWSKA FOR PANI

  • Stylist: Michał Kuś
  • Make-up: Julita Jaskółka
  • Hair: Michał Bielecki/ Warsaw Creatives
  • Production: Ewa Kwiatkowska
  • Photographer's assistants: Bernard Hołdys, Bogdan Jabłoński
  • Postproduction: Daniel Dziubiński/ Dezzin