KATARZYNA FIGURA for PANI MAGAZINE

Stylist: Maciej Spadło/ Van Dorsen Talents Hair: Ela/ Jaga Hupało Set design: Marek Piotrowski Production: Grzegorz Perek Photographer's assistants: Filip Zwierzchowski Postproduction: Beata Biernacka/Plupart