Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

§ 1. DANE OSOBOWE

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem przekazanych nam danych osobowych jest Izabela Grzybowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą izagrzybowska.com Izabela Grzybowska z siedzibą w Warszawie, ul. Międzyborska 11B lok. 131 (04-041 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9511627503, REGON: 017380618 zwana dalej Administratorem.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: iza@izagrzybowska.com.

2. Jakie dane zbieramy i jaki jest cel ich przetwarzania?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam podałeś. W zależności od przypadku, może to być Twoje imię i nazwisko, adres email, nr telefonu lub dane, które zostawiasz w ramach poruszania się po naszych serwisach internetowych.
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów, dla których zostały nam podane. Jeżeli podałeś nam swoje dane w wiadomości email, dane przetwarzane będą w związku z tą wiadomością, np. naszą współpracą i ewentualną realizacją umowy. Jeżeli dane zostały podane na potrzeby subskrypcji do Newsletteru, wówczas przetwarzane będą w celu ich wysyłki. Dane, które zostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie internetowej wykorzystujemy do analizy ruchu i celów statystycznych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach konieczne do realizacji celów określonych powyżej.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

W zależności od przypadku, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:
• Twoja wyraźna zgoda (np. subskrypcja Newsletteru izagrzybowska.com lub zgoda wyrażona w emailu);
• realizacja umowy, na potrzeby której udostępniłeś nam swoje dane;
• prawnie uzasadniony interes administratora.
Jeżeli uzyskamy Twoje dane na innej podstawie poinformujemy Cię o tym w celu ustalenia dalszych kroków.

4. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Dane otrzymane na potrzeby Newsletteru będą przechowywane do czasu, aż wypiszesz się z subskrypcji Newsletteru lub do czasu naszej rezygnacji z wysyłki Newsletterów. Dane związane z umową będą przetwarzane przez okres potrzebny w związku z jej realizacją i rozliczeniem.

5. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Administrator może powierzyć Twoje dane swoim podwykonawcom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania, tj. m.in. MailChimp zajmującej się wysyłaniem Newsletterów lub swoim współpracownikom w celu kontynuowania korespondencji e-mailowej którą nawiązaliśmy. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

6. Jakie masz prawa?

• Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
• Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
• W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 2. POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

2. Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

3. Jak używamy plików cookie?

Korzystamy z plików cookies w celu zapamiętania kolejności działań i identyfikacji każdego użytkownika na witrynie i badania zachowań internauty przeglądającego stronę internetową. Są to tzw. sesyjne pliki cookies, które pozostają na komputerze internauty tylko na czas jednej wizyty, oraz permanentne pliki cookies, pozostające przez dłuższy okres. Cookies generowane są przez Administratora oraz przez podmioty trzecie; informacje zawarte w plikach cookies odpowiednio kontrolują Administrator lub podmioty trzecie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do innych celów niż wyżej wskazane. Zgoda na korzystanie z plików cookies może zostać wycofana poprzez ich samodzielne usunięcie.

4. Jak kontrolować pliki cookie

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.